KDY A KDE?
CO?
PROČ?
JAK?
V dnešní době si pravděpodobně nikdo nedovede představit moderní řízený sklad, nebo sledování toku výrobku ve výrobním procesu bez využití mobilních terminálů, často také označovaných jako čtečky čárových kódů či skenery. Mobilní terminály jsou obecně využívány především pro zrychlení procesů a minimalizaci uživatelských chyb vzniklých manuálním zadávání dat.
Ruční mobilní terminály jsou vlastně malé přenosné počítače určené pro aplikace, kdy je vyžadována on-line konektivita s aplikací na serveru. Pro vstup dat používají klávesnici, nebo dotykový displej a integrovaný snímač čárového kódu. Může se jednat o snímač běžných 1D čárových kódů, nebo 2D čárových kódů. Na rozdíl od snímače čárových kódů, mobilní terminál čárový kód nejenom přečte, ale umí ho i zpracovat. Komunikace mezi terminálem a nadřízeným systémem může fungovat buď bezdrátově prostřednictvím Wi-Fi sítě, nebo dávkově, kdy se informace z paměti terminálu převádí pomocí kabelu.
V praxi často nastávají situace, kdy je nezbytné po přechodné období navýšit výkonnost skladu, nebo výroby. Může se jednat například o období inventur, či vykrývání různých sezonních špiček.
Tyto situace lze v podstatě řešit zavedením mimořádných směn, krátkodobým navýšením počtu pracovníků, nebo kombinací těchto opatření.
Zde ale nastává problém, nedostatek mobilních terminálů pro obsluhu.
Vzhledem k ceně těchto zařízení si málokterá ekonomicky uvažující společnost dovolí držet větší množství terminálů pouze pro vykrývání špiček, protože je to nevýhodné.
Abychom usnadnili společnostem řešení těchto situací, nabízíme krátkodobý a dlouhodobý pronájem těchto zařízení a související služby.
Následujeme Vaše potřeby
Intro